Základní ovládání

Název publikace
V horním panelu (v horní části okna) vidíte název publikace či periodika, s nímž právě pracujete.

Ovládací panel
Levý panel, ve kterém jsou k dispozici tato tlačítka:
Úvod - zobrazí úvodní stránku
Ovládání - zobrazí tento návod k použití
Popis - zobrazí bibliografický popis
Strana ..... - slouží k zobrazení náhledu vybrané stránky publikace

Hlavní panel
Pravý panel, který zabírá většinu plochy okna prohlížeče, slouží pro náhled jednotlivých stránek dané publikace. Ve stejném panelu se zobrazují i stránky ve vysoké kvalitě. V hlavním panelu můžete najít tato tlačítka:
Předchozí - zobrazí předcházející stránku publikace
Další - zobrazí následující stránku publikace
Zobrazit ve vysoké kvalitě - přepne stránku publikace z náhledu do vysoké kvality
Zobrazit náhled - přepne stránku publikace z vysoké kvality do náhledu